Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai; Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, Phòng GD&ĐT thành phố; Đảng ủy – UBND phường Lào Cai, trường THCS Ngô Văn Sở đã triển khai và tổ ...