Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra 06 phòng GD&ĐT và một số cơ sở giáo dục tại 6 huyện/thị xã/thành phố.