Monday, 06/12/2021 - 03:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngô Văn Sở
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở: Nâng cao trách nhiệm với Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Cán bộ, Đảng viên trường THCS Ngô Văn Sở dâng hưởng tại công viên

 Hồ Chí Minh, luôn ghi nhớ đạo nghĩa “ Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

   Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid, đòi hỏi ở mỗi cơ sở Đảng, mỗi cán bộ Đảng viên một tinh thần trách nhiệm cao nhất, một tư tưởng kiên định, một lý tưởng chính trị vững vàng và với Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở thì ngay từ những ngày đầu thành lập đã luôn xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm song song với việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tư tưởng đạo đức, bản lĩnh chính trị là “kim chỉ nam”cho Chi Bộ. Xuyên suốt quá trình, các cán bộ, Đảng viên chi bộ luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao tinh thần, trách nhiệm với Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kiên định mục tiêu lý tưởng “ Trung với Đảng, hiếu với Dân” đặc biệt là công tác cán bộ, bồi dưỡng, phát triển Đảng viên. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, trường sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Khuôn viên Trường THCS Ngô Văn Sở (Lào Cai)

    Trường THCS Ngô Văn Sở có địa chỉ tại số 368 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trường được tái lập ngày 20 tháng 8 năm 1993, có tên là trường Phổ thông cơ sở Phố Mới. Đến năm 1995, trường được tách mang tên Trường cấp II Phố Mới. Đến năm 1997, trường được mang tên trường THCS Ngô Văn Sở.

    Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, công tác xã hội hóa giáo dục cũng như tham gia các hoạt động chính trị, xã hội của địa phương, với tư tưởng thống nhât: Đoàn kết- sáng tạo – nỗ lực – thành công, trường THCS Ngô Văn Sở đã được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương lao động Hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020. Tháng 10 năm 2021 được UBMTTQ Tỉnh tặng Bằng khen mô hình sáng tạo đoàn kết giai đoạn 2018-2020. Trong các năm học vừa qua nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ được giao.

   Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Phường Lào Cai, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ Đảng viên của Chi bộ, tính đến hiện tại chi bộ nhà trường có tổng số 33 Đảng viên.

Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở.

   Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là tập chung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng, đạo đức chính trị nhằm xây dựng, phát hiện bồi dưỡng và phát triển Đảng viên mới, gắn công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển Đảng viên với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ở cơ quan, đơn vị; Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên từ việc phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú; Phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, khi đủ tiêu chuẩn thì báo cáo với Chi bộ để xem xét, làm thủ tục phát triển Đảng theo đúng quy định.

   Chi bộ luôn quán triệt, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, hoạt động của Cấp ủy, Bí thư Chi bộ; Luôn sâu sát quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về sinh hoạt Chi bộ; Bám xát và chỉ đạo tích cực việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là giải pháp quan trọng để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Trong những năm qua Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở luôn quan tâm, chú trọng 

phát triển, bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên mới.

   Song hành với công tác phát triển Đảng viên mới, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của các Đảng viên trong Chi bộ THCS Ngô Văn Sở luôn được chú trọng. Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường Lào Cai, việc nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về nội dung sinh hoạt Chi bộ, chất lượng sinh hoạt Chi bộ nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và đội ngũ cán bộ, Đảng viên; luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, qua đó truyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho từng Đảng viên, coi đó là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ.

   Chi bộ luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng và nội dung thực hiện nhiệm vụ của từng Đảng viên; kịp thời chỉ đạo chặt chẽ nội dung, phương pháp và cách tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng, phân loại Đảng viên để kịp thời có các hình thức khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên đội trong trong việc thực hiện công tác phát triển Đảng viên và các nhiệm vụ Chính trị để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh luôn là “kim chỉ nam” xuyên suốt của chi bộ.

Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở vinh dự nhận giấy khen của Đảng bộ phường Lào Cai

 vì đã  đạt tiêu chuẩn“Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ năm 2020.

   Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Phố Mới. Chi bộ có quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Cấp ủy và giao nhiệm vụ cho từng Đảng viên trong Chi bộ phụ trách các hoạt động của đơn vị. Hằng năm Chi bộ xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; cán bộ lãnh đạo, Đảng viên trong Chi bộ nhiệt tình, gương mẫu trong công tác chuyên môn, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ đề ra. 100% Đảng viên trong chi bộ có lập t­ưởng  t­ưởng vững vàng, yên tâm công tác.Chấp hành tốt mọi chủ tr­ương của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước. Các đồng chí Đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng đều đặn; không vi phạm và làm ảnh h­ưởng tới qui định của Đảng; đều đ­ược tham gia đánh giá chất l­ượng năm 2019 trong đó, Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua các Đảng viên trong chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

   Chi bộ đã tổ chức triển khai, xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết cấp trên đảm bảo theo kế hoạch, phù hợp với điều kiện  thực tế. Các Đảng viên nghiêm túc thực hiện tốt nghị quyết cấp trên, cụ thể hóa gắn với các nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách của cá nhân, bộ phận. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác nêu gương.

Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX

 nhiệm kỳ 2020-2022.

   Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020,Chi bộ đã sát sao chỉ đạo hoạt động đảm bảo theo đúng quy định của Đảng. Chi bộ đã lãnh chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ công tác dựa trên nhiệm vụ của chi bộ và của ngành. Chỉ đạo thường xuyên tới từng mảng việc đ­ược giao của mỗi đảng viên. Chất lượng giáo dục được nâng lên, số học sinh chuyển lớp, đỗ tốt nghiệp THCS, THPT năm sau cao hơn năm trước, số học sinh giỏi các cấp ngày càng cao 100% CBGVNV nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục trong 2 năm vừa qua nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

   Dưới sự chỉ đạo của chi bộ: Các tổ Đảng, BGH, tổ Công đoàn cơ sở, tổ chuyên môn của nhà trường thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt, bám sát nghị quyết của chi bộ Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của nhà trường. Thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ, nâng cao công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt quan tâm tới việc bồi dưỡng cho giáo viên còn hạn chế nhằm không ngừng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho đội ngũ và cử 02 Đảng viên đi học văn bằng 2 để chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở luôn quan tâm, tạo điều kiện

 nâng cao chuyên môn, năng lực làm việc của các đồng chí Đảng viên.

   Đồng chí Phùng Thị Dung - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBGVNV, Đảng viên trong cơ quan; triển khai, quán triệt và lãnh đạo cán bộ Đảng viên, quần chúng thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tự phê bình và phê bình trong Đảng, xây dựng khối nội bộ đoàn kết thống nhất; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ và trong cơ quan, quán triệt và thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên và công chức không được làm; phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh chống những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm..) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Nhà trường thường xuyên tổ chức tiết học thông minh gắn với chuyển đổi số, áp dụng

 khoa học công nghệ, đổi mới giáo dục phù hợp với xu hướng hội nhập và phát triển.

Cán bộ, Đảng viên, giáo viên trong chi bộ trường

 luôn sát sao, chăm lo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh.

   Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của Đảng viên và quần chúng đồng thời có biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc quyền và trách nhiệm của cơ sở. Luôn quan tâm chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh bằng việc tăng cường nền nếp, tổ chức tuyên truyền pháp luật trong nhà trường một các thường xuyên, kịp thờph.Tổ chức, triển khai học tập đầy đủ hệ thống Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", của các cấp đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong chi bộ, công chức viên chức trong cơ quan. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan và cán bộ đảng viên tự giác đăng ký gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện tốt những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ có 100% cán bộ, Đảng viên được cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc nơi cư trú nhận xét, đánh giá tốt việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước.

Chi bộ nhà trường luôn đồng hành, ủng hộ, cổ vũ các dự án khởi nghiệp của học sinh.

   Việc thực hiện quy chế dân chủ: Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu các bộ phận, đoàn thể. Tăng cường phát huy dân chủ và quyền làm chủ của cán bộ viên chức, người lao động và việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

   Không ngừng chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tham gia xây dựng bảo vệ giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia ý kiến với Chi bộ và nhà trường trong việc thảo luận xây dựng các Nghị quyết, nội quy, quy chế nội bộ và các quyết định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, xây dựng củng cố khối đoàn kết, đồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên trong chi bộ luôn tích cực tu sửa, chỉnh trang 

trường, lớp nhằm mang lại cảnh quan, không gian xanh- sạch- đẹp.

   Chi bộ luôn tăng cưòng công tác chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động của BCH chi đoàn, công đoàn, vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện chế độ, chính sách theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hoá, xã hội phồn vinh, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện các cuộc vận động: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”.

Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở luôn quan tâm, động viên, chăm lo cho 

đời sống giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

   Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị 05- CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biều hiện” tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua các buổi học nghị quyết; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng chi bộ đánh giá xếp loại về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng Đảng viên, biểu dương các cá nhân điển hình tiêu biểu.

   Xác định công tác phê bình và tự phê bình là sức mạnh chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nên chi bộ luôn coi trọng việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên. Hằng năm chi bộ tổ chức cho Đảng viên viết kiểm điểm về việc thực hiện theo nghị quyết trung ương 4, làm tốt tự phê bình và phê bình trong chi bộ. 

  

Với chuyên môn vững mạnh, thầy cô đã gíúp 

các em  học sinh đoạt vô số giải Nhất, Nhì,... trong nhiều cuộc thi.

   Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid- 19, Nhiệm kỳ 2020-2023 chi bộ nhà trường đứng trước nhiều thời cơ mới và thách thức mới đòi hỏi đội ngũ Đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, lập trường vững vàng, cần sự kết hợp tốt và đồng bộ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục đặc biệt là từ năm học 2021-2022 triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, xây dựng tiết học thông minh gắn với chuyển đổi số, xây dựng trường trọng điểm phù hợp xu thế hội nhập quốc tế.

Phòng học thông minh được trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại gắn với đổi mới giáo dục.

   Trong thời gian tới, Chi bộ trường THCS Ngô Văn Sở sẽ phát huy truyền thống của một Chi bộ nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, tập trung trí tuệ lãnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh, tạo niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc đổi mới đất nước. Mỗi đảng viên trên cương vị công việc của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; Duy trì trường chuẩn Quốc gia, đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức  mức độ 1, trường đạt chuẩn kiểm định mức độ 2  theo TT 18/ BGD. Hoàn thành xây dựng thư viện tiên tiến gắn với chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2022-2023 chất lượng giáo dục và các điều kiện đạt trường chuẩn mức độ 2 . Xây dựng môi trường giáo dục nhà trường thân thiện, an toàn có môi trường tốt và đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ công tác dạy và học; Xây dựng bổ sung thêm phòng học, các phòng chức năng, phòng học thông minh để thực hiện hội nhập trong giáo dục, bổ sung trang thiết bị dạy học đảm bảo các điều kiện cho thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Xây dựng các phương án dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho Đảng viên, công nhân viên cũng như đảm bảo kiến thức và chương trình giáo dục cho học sinh trước tình hình mới.

Công tác kiểm tra phòng chống Covid đảm bảo an toàn 

giảng đường, lớp học trước mỗi buổi học luôn được quan tâm, chú trọng.

   Mục tiêu đến năm 2022, 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu giữ vững danh hiệu hàng năm, trong nhiệm kỳ Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 02 Đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác chuyên môn giảng dạy, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Xây dựng và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác chuyên môn. Xây dựng phòng học thông minh và lắp đặt thiết bị để đảm bảo cho dạy học kết nối.

   Phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn đạt tiên tiến, vững mạnh. 100% CBGVNV nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Tiếp tục duy trì trường chuẩn Quốc gia đến năm học 2021-2022: Đề nghị kiểm tra công nhận trường chuẩn mức 1 và kiểm định trường chất lượng mức 2 theo TT 18/ TT- BGD&ĐT. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, các tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa Phương, đảm bảo an toàn sức khỏe học đường trước diễn biến của đại dịch Covid- 19, Công đoàn đạt vững mạnh hằng năm; liên đội đạt liên đội mạnh cấp thành phố trở lên; chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, luôn chủ động và sáng tạo sẵn sàng trước mọi diễn biến của tình hình mới./.

                                                                              Người viết: Đỗ Thị Thuỷ

        GV trường THCS Ngô Văn Sở - TP Lào Cai


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 1.635
Tháng 12 : 3.880
Năm 2021 : 77.360