25 năm qua với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của nhiều thế hệ lãnh đạo đơn vị. Công đoàn Trường THCS Ngô Văn Sở đã vượt qua mọi thử thách và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Với một đội ngũ như hiện nay: Tổng số đoàn viên công đoàn 51 (trong đó nữ 44), đoàn viên là dân tộc thiểu số 03. Trình độ chuyên môn: Trung cấp 01 người; Cao đẳng 11 người; Đại học 39 người; Thạc sỹ 02 người. Trình độ chính trị: Sơ cấp 23 người; Trung cấp 03 người. Tổng số CBGVNV: 51 được đào tạo trình độ 100% đạt chuẩn và 76.5% trên chuẩn.

Công đoàn viên chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện CMHS và lãnh đạo, chuyên viên
Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Trường THCS Ngô Văn Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối,chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn, trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến người lao động. Tạo điều kiện cho CB,CNV tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị. Thường xuyên phát động, vận động các CĐV tham gia ngiên cứu nhiều đề tài,sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn đạt hiệu quả cao. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi củaCĐV. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo qui định của pháp luật.

 

Ban giám hiệu, Công đoàn và Tổ trưởng các tổ ký giao ước thi đua

Phối hợp với BGH, tổ chuyên môn, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung qui chế dân chủ, tham gia tích cực vào các cuộc vận động lớn của ngành như: phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; phong trào: “Xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp, an toàn vệ sinh lao động’’; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà’’; thường xuyên thực hiện việc: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’; cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm’’… Hàng năm tổ chức hội nghị CBCCVC, người lao động. Cùng với chính quyền không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đến đời sống cho CĐV, tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện. Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tạo nguồn để giới thiệu các đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng…
Hàng năm, Công đoàn Trường THCS Ngô Văn Sở đều được công nhận danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc - được LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố trao nhiều bằng khen, giấy khen.
Với bề dày lịch sử, Công đoàn Trường THCS Ngô Văn Sở ngày càng vững bước đi lên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng ngành giáo dục thành phố Lào Cai trở thành đơn vị đứng đầu trong khu vực Tây Bắc./.
                     

                                                       Tác giả bài viết: BCH công đoàn trường THCS Ngô Văn Sở